Privacybeleid

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Cookiebeleid

1. Algemeen

Comuto SA (met maatschappelijke zetel te 84, avenue de la République, 75011 Paris, Frankrijk) (‘BlaBlaCar‘, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’), dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en in acht te nemen. Deze verklaring (de ‘Privacyverklaring’) heeft tot doel u in te lichten over hoe wij de gegevens die u ons mogelijk verstrekt via deze website of onze mobiele applicaties (de ‘Platformen’) verzamelen, gebruiken en bekendmaken.

Deze Privacyverklaring vormt (samen met onze Algemene Voorwaarden, alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen en onze Cookieverklaring) de basis voor onze verwerking van alle persoonsgegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt. Lees deze verklaring aandachtig, zodat u een goed inzicht hebt in de principes en praktijken die wij met betrekking tot uw persoonsgegevens hanteren en hoe wij ermee zullen omgaan.

2. Welke informatie verzamelen we over u en hoelang bewaren we ze?

We kunnen over u de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

2.1. Informatie die u ons verstrekt

U kunt ons informatie verstrekken, inclusief informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd (‘Persoonsgegevens’), wanneer u onze Platformen gebruikt, wanneer u op de Platformen formulieren invult (zoals het inschrijvingsformulier), wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden, promoties of enquêtes, wanneer u met ons contact hebt via telefoon, e-mail of een ander kanaal, en wanneer u een probleem met onze Platformen meldt.

De informatie die u ons verstrekt kan onder meer bestaan uit:

2.1.1. Verplichte informatie die vereist is om in te schrijven op de diensten die wij via onze Platformen aanbieden of om toegang te krijgen tot andere diensten die wij verlenen, waaronder uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, mobiele telefoonnummer en een wachtwoord. Al die velden zijn verplicht. BlaBlaCar kan u de via onze Platformen aangeboden diensten niet verlenen indien de vereiste informatie niet wordt verstrekt. In dat geval zult u zich bijgevolg niet kunnen inschrijven voor een gebruikersaccount voor onze Platformen.

2.1.2. Een foto.

2.1.3. Een postadres.

2.1.4. Details over uw auto’s.

2.1.5. Een beknopte beschrijving van uzelf.

2.1.6. Een archief van alle correspondentie tussen u en ons.

2.1.7. Een archief van alle boekingen die u hebt gemaakt of trajectadvertenties die u hebt geplaatst met of via onze Platformen.

2.1.8. Details over boekhoudkundige of financiële transacties, zowel transacties die via onze Platformen worden uitgevoerd als andere transacties. Het kan onder meer gaan om informatie zoals uw betaalkaart of bankrekeninggegevens en details over trajecten of deeltrajecten die u hebt geboekt of aangeboden via onze Platformen.

2.1.9. Details over uw bezoeken aan onze Platformen en de informatiebronnen die u raadpleegt.

2.1.10. Uw antwoorden op enquêtes of vragenlijsten, zoals uw beoordeling van de trajecten die u samen met andere leden van onze community aflegde. Dergelijke informatie kan worden gebruikt voor analysedoeleinden en om inzicht te verwerven in de gebruikers.

2.1.11. Informatie die we van u kunnen vereisen wanneer u een probleem met onze Platformen of onze dienst meldt, zoals het onderwerp van uw verzoek om ondersteuning.

2.1.12. Locatie-informatie indien u ermee hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens verzamelen en verwerken.

2.1.13.  Paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en alle andere documenten als u ermee hebt ingestemd ze aan ons te verstrekken..

2.2. Informatie die we automatisch verzamelen

2.2.1. Als u zich inschrijft door middel van authenticatie via sociale media, zal BlaBlaCar een aantal Persoonsgegevens (zoals uw voornaam, naam, foto, e-mail, aantal Facebook-vrienden enz.) uit uw socialemedia-account raadplegen in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van die socialemediaplatformen. We kunnen ook enkele van uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van functies van externe sociale media, zoals ‘Vind ik leuk’-functies.

2.2.2. Bij elk bezoek dat u aan onze Platformen brengt kunnen wij, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt en de netwerken waarmee u bent verbonden wanneer u van onze diensten gebruikmaakt. Het kan onder meer gaan om uw IP-adres, aanmeldinformatie, browsertype en -versie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, reclame-identificator, informatie over uw bezoek met inbegrip van de gevolgde URL’s naar, doorheen en vanaf onze Platformen, producten die u bekeek of zocht, downloadfouten, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, de interactie met een pagina en elk telefoonnummer dat u gebruikt om onze klantendienst te bellen. We verzamelen deze informatie met behulp van diverse technologieën, waaronder cookies (meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring).

2.2.3. We verzamelen ook geglobaliseerde informatie over uw activiteiten op ons Platform (zoals hoeveel trajecten u aanbood, hoe vaak u berichten beantwoordde enz.). Dergelijke informatie kan worden gepubliceerd op uw publieke profiel op ons Platform.

2.3. Bewaring van gegevens

2.3.1. Uitgezonderd de categorieën van Persoonsgegevens die worden vermeld in artikelen 2.3.2 en 2.3.3 hierna, worden uw Persoonsgegevens bewaard voor de duur van uw relatie met ons en niet langer gebruikt na:

  • 5 jaar nadat u ons Platform voor het laatst gebruikte, indien u uw account niet afsloot;
  • 1 jaar nadat uw account is afgesloten, tenzij u een negatieve beoordeling of melding kreeg – in dat geval worden uw Persoonsgegevens bewaard gedurende (i) 2 jaar na de laatste negatieve beoordeling of melding, of (ii) 1 jaar nadat uw account is afgesloten, indien die periode langer is.

2.3.2. De volgende categorieën van Persoonsgegevens kunnen gedurende een andere termijn worden bewaard:

  • financiële gegevens (bv. betalingen, terugbetalingen enz.) worden bewaard gedurende de termijn die de geldende fiscale wetgeving en boekhoudregels voorschrijven;
  • alle door de gebruiker aangemaakte inhoud (zoals commentaren en beoordelingen) wordt anoniem gemaakt, maar blijft beschikbaar op onze Platformen.

2.3.3. Indien uw account wordt opgeschort of geblokkeerd, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 2 tot 10 jaar om te beletten dat u de regels die op onze Platformen van toepassing zijn kunt omzeilen.

3. Wat doen we met de informatie die we over u verzamelen?

We gebruiken de informatie die we verzamelen:

DOELEINDEN WETTELIJKE BASIS

3.1. om onze verplichtingen in het kader van overeenkomsten die u met ons aangaat na te komen en u de informatie en diensten te leveren waar u ons om verzocht;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen.

3.2. om u informatie over onze diensten te sturen via e-mail en/of sms en/of andere communicatiekanalen (zoals de bevestiging van uw boeking);

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse verplichtingen en/of gebeurt met uw instemming.

3.3. om betalingen van u te innen of de betalingen die we namens u innen aan u over te maken;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen.

3.4. om u in staat te stellen uw gebruikersprofiel op onze Platformen te personaliseren;

Deze verwerking gebeurt met uw instemming.

3.5. om u in staat te stellen te communiceren en overleggen met andere leden over onze diensten of over de trajecten die u deelt of zult delen met andere leden en/of dergelijke trajecten te organiseren;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen en/of gebeurt met uw instemming.

3.6. om u toegang te geven tot onze helpdesk en u in staat te stellen te communiceren met ons Member Relations team;

Deze verwerking (i) is noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) gebeurt met uw instemming en/of (iii) is noodzakelijk voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

3.7. om de naleving te garanderen van (i) het toepasselijke recht, (ii) onze Algemene Voorwaarden en (iii) onze Privacyverklaring. Indien u inbreuken tegen die regels begaat en wij uw gedrag ongepast achten, kunnen wij uw account opschorten;

Deze verwerking is noodzakelijk (i) voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of (iii) voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

3.8. om u, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, de marketingmaterialen en informatie te bezorgen die nodig zijn om de dienstverlening of het boekingsproces te faciliteren en u suggesties en aanbevelingen te geven over goederen of diensten die verband houden met onze diensten en u kunnen interesseren. We gebruiken uw gegevens ook om u gericht onze advertenties op socialemediaplatformen te tonen. Meer informatie over hoe die functies werken en welke gegevens wij over u verkrijgen, vindt u in de desbetreffende rubrieken van de externe socialemediaplatformen;

Deze verwerking is gebaseerd op uw instemming en/of ons rechtmatige belang (i.c. om u nuttige advertenties te tonen).

3.9. om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze diensten;

Deze verwerking is noodzakelijk (i) voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen, (ii) voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of (iii) voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
3.10. om de informatie te controleren in uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of andere identiteitsdocumenten die wij van u kunnen ontvangen wanneer u zich inschrijft of op enig ander moment wanneer u onze Platformen gebruikt; Deze verwerking (i) is gebaseerd op uw instemming, (ii) wordt uitgevoerd voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten en/of (iii) wordt uitgevoerd voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
3.11. om onze Platformen te beheren en voor interne activiteiten, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, analyse en enquêtes; Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. om de veiligheid van onze Platformen te garanderen en de functies ervan te verbeteren).
3.12    om onze platformen te verbeteren en te garanderen dat de inhoud ervan op de doeltreffendste manier wordt weergegeven voor u en uw apparaat; Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. om u nuttige inhoud te tonen).
3.13    om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u dat verkiest; Deze verwerking is (i) noodzakelijk voor de uitvoering van onze wederzijdse contractuele verplichtingen en/of (ii) gebaseerd op uw instemming.
3.14    in het kader van onze inspanningen om onze Platformen veilig te houden; en Deze verwerking (i) is gebaseerd op ons rechtmatige belang (i.c. de veiligheid van onze Platformen garanderen), (ii) wordt uitgevoerd voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten en/of (iii) wordt uitgevoerd voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
3.15    om de doeltreffendheid te meten of begrijpen van de advertenties die we u en anderen tonen en om u relevante advertenties te tonen.

Deze verwerking is gebaseerd op (i) ons rechtmatige belang (i.c. de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes meten en optimaliseren) en/of (ii) uw instemming.

4. Wie ontvangt de informatie die we over u verzamelen en voor welke doeleinden?

4.1. Wanneer u onze diensten gebruikt, wordt bepaalde informatie over u gedeeld met de leden van onze communities op uw publieke profiel of tijdens het boekingsproces (zo geven we uw telefoonnummer aan de leden met wie u een traject zult delen).

4.2. We kunnen informatie over u, inclusief uw Persoonsgegevens, ontvangen en verzenden wanneer u gebruikmaakt van een van de platformen die wij of andere entiteiten en verbonden ondernemingen van BlaBlaCar exploiteren, voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet.

4.3. We werken ook nauw samen met externe partijen die uw Persoonsgegevens kunnen ontvangen, zoals:

  • onze zakelijke partners die socialemediaplatformen exploiteren en u koppelingsdiensten kunnen aanbieden, zoals het koppelen van de informatie in uw profiel op hun socialemediaplatformen aan onze Platformen;
  • onze zakelijke partners die op onze Platformen reclame kunnen maken voor hun diensten, waarvan u kunt beslissen erop in te schrijven: dergelijke diensten kunnen elke vorm van dienstverlening zijn die verband houdt met onze diensten, zoals verzekeringsdiensten, bankdiensten, huurdiensten enz.
  • onze zakelijke partners die op hun websites reclame kunnen maken voor hun diensten;
  • onze onderaannemers voor technische, betalings-, identiteitscontrole- en besteldiensten of leveranciers van analyses.

4.4. We maken geen informatie die u ons verstrekt, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, aan dergelijke externe partijen bekend, behoudens in volgende situaties:

4.4.1. Wanneer het voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u aangaan noodzakelijk is om een beroep te doen op een externe dienstverlener om onze diensten te faciliteren of uit te breiden (zoals wanneer we u kosten aanrekenen of geld van u innen in verband met enige diensten op de Platformen).

4.4.2. In het kader van het boekingsproces en om de gevraagde diensten te leveren, kan informatie zoals uw naam, foto, mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres, worden getoond op de Platformen en/of doorgegeven aan een passagier (indien u bestuurder bent) of een bestuurder (indien u passagier bent).

4.4.3. In het kader van ons beoordelingssysteem worden de beoordelingen die u schrijft gepubliceerd op de Platformen en zijn de beoordelingen, met inbegrip van uw verkorte naam en foto, zichtbaar voor alle bezoekers van de Platformen.

4.4.4. Wij maken gebruik van leveranciers van analyses en zoekmotoren om ons te helpen onze Platformen te verbeteren en te optimaliseren.

4.4.5. Op uw uitdrukkelijke verzoek (bv. wanneer u gebruikmaakt van authenticatie via sociale media).

4.4.6. Wij kunnen delen van onze Platformen (met inbegrip van de trajecten die u hebt geplaatst) verspreiden voor weergave op websites van onze zakelijke partners via API of widgets – in dat geval kan informatie uit uw publieke profiel op die websites worden getoond.

4.4.7. BlaBlaCar kan uw informatie ook bekendmaken indien het daar wettelijk toe verplicht is of het te goeder trouw gelooft dat toegang tot, bewaring of bekendmaking van die informatie redelijkerwijs noodzakelijk is (i) om te reageren op vorderingen die worden ingeleid tegen BlaBlaCar, (ii) om een rechterlijke beslissing na te leven, (iii) om overeenkomsten met onze klanten af te dwingen, zoals onze Algemene Voorwaarden of onze Privacyverklaring, (iv) in noodsituaties waarbij er gevaar is voor de volksgezondheid of risico op overlijden of lichamelijk letsel van personen, (v) in het kader van een onderzoek of (vi) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van BlaBlaCar, zijn leden of anderen te vrijwaren.

4.4.8. Wanneer wij activiteiten of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw Persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van dergelijke activiteiten of activa.

4.4.9. Wanneer BlaBlaCar, een deel van of al zijn activa worden overgenomen door een externe partij, in welk geval de Persoonsgegevens die het over zijn leden bezit deel zullen uitmaken van de overgedragen activa.

4.5. In overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, kunnen wij informatie over u combineren, met inbegrip van uw Persoonsgegevens en cookie-informatie die wij verzenden naar en ontvangen van onze zakelijke partners. Wij kunnen die informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hiervoor omschreven doeleinden.

4.6. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, indien u beslist om uw informatie, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, met ons te delen via de koppelingsdiensten van onze zakelijke partners, behalve deze Privacyverklaring ook het privacybeleid en/of de privacyverklaringen van onze zakelijke partners op u van toepassing kunnen zijn. Wij hebben geen zeggenschap over de mogelijke verzameling en/of verwerking van uw informatie door onze zakelijke partners op hun eigen platformen.

5. Hoe gebruiken en modereren wij uw berichten?

5.1. Wij kunnen de berichten die u uitwisselt met andere leden van onze community via onze Platformen controleren, scannen of analyseren met het oog op preventie van oplichting, verbetering van de dienstverlening, klantenondersteuning en uitvoering van de overeenkomsten die wij met onze leden zijn aangegaan (zoals onze Algemene Voorwaarden). Zo kunnen wij, om te voorkomen dat ons online boekingssysteem wordt omzeild, berichten die via onze Platformen worden verzonden, scannen en analyseren om na te gaan of zij geen contactgegevens of verwijzingen naar andere websites bevatten.

5.2. We zullen de berichten die u uitwisselt met andere leden van onze community nooit scannen of analyseren voor commerciële of reclamedoeleinden. We kunnen geautomatiseerde methodes toepassen om dergelijke berichten te modereren, maar hierover wordt geen automatische individuele besluitvorming uitgevoerd.

6. Gerichte advertenties op socialemediaplatformen en onze communicatie per e-mail en/of sms

In overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, kunnen wij de informatie die u ons op onze Platformen verstrekt gebruiken voor elektronische directmarketingdoeleinden (zoals (i) om u onze nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze evenementen of andere communicatie waarvan wij menen dat ze u kan interesseren te bezorgen of (ii) om gerichte advertenties te tonen op socialemediaplatformen of externe websites).

Voor elektronische marketingcommunicatie: u kunt op elk ogenblik uw instemming intrekken door (i) het desbetreffende vakje uit te vinken in uw ledenaccount, (ii) op de afmeldlink te klikken die we opnemen in elke communicatie die BlaBlaCar u stuurt of (iii) met ons contact op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 13 hierna.

Voor gerichte advertenties en inhoud:

  • op sociale media (zoals Facebook en Twitter): u kunt zich hier op elk ogenblik tegen verzetten met behulp van de reclame-instellingen in uw socialemedia-account;
  • op externe websites: zie ons Cookieverklaring. om te vernemen hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

7. Wordt uw informatie overgedragen? Hoe en naar waar?

In principe bewaren we de Persoonsgegevens die we over u bezitten binnen de Europese Unie (“EU”). Echter, gezien bijvoorbeeld enkele van onze serviceproviders in landen buiten de Europese Unie zijn gebaseerd (“derde landen”), dragen we sommige van uw gegevens ook over naar derde landen. Deze omvatten mogelijk derde landen waarover de Europese Commissie geen besluit heeft genomen dat een dergelijk derde land een voldoende beschermingsniveau handhaaft (bijvoorbeeld de Verenigde Staten). In dat geval verzekeren we dat de overdracht volgens de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd en dat de juiste beschermingsmaatregelen zijn getroffen (vooral standaard contractuele clausules, zoals uitgegeven door de Europese Commissie) om een adequate beschermingsniveau te garanderen inzake het privéleven en de fundamentele rechten van het individu.

Door een verzoek te sturen naar de groepsfunctionaris inzake gegevensbescherming (dpo-belgium@blablacar.com), kunnen wij u details leveren betreffende dergelijke passende beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld, de standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn uitgegeven).

8. Welke rechten hebt u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

8.1. U hebt het recht een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen die in ons bezit is (uw recht voor toegang tot gegevens).

8.2. U mag een verzoek indienen voor verwijdering van de persoonsgegevens of voor de correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens (u hebt het recht voor wissen en rectificatie). Let op dat we bepaalde informatie over u kunnen bewaren, zoals wordt vereist in de wetgeving of als we hiervoor een juridische basis hebben (bijv. onze legitieme interesse om het platform veilig en beveiligd te houden voor andere gebruikers.

8.3. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken (i) tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doeleinde van directe marketing of (ii) tegen de verwerking van u persoonsgegevens voor andere doeleinden, op gronden die gerelateerd zijn met uw persoonlijke situatie (uw recht bezwaar te maken tegen verwerking). Let op dat in het laatste geval, dit recht alleen van toepassing is als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op onze legitieme belangen.

8.4. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (uw recht op beperking van verwerking). Let op dat dit alleen van toepassing is als (i) u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist en wij de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens verifiëren, (ii) u uw recht hebt gebruikt om bezwaar te maken en wij nog steeds, zoals door de toepasselijke wetgeving wordt voorzien, in beschouwing nemen of onze legitieme gronden om uw persoonsgegevens te verwerken in dat geval uw belangen, rechten en vrijheden opheffen; of (iii) uw persoonsgegevens op een onwettelijke manier zijn verwerkt, maar u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens of u wilt dat wij uw persoonsgegevens bewaren om een juridische aanspraak te maken, uit te voeren of te verdedigen.

8.5. U hebt het recht een subset van persoonsgegevens te ontvangen en/of door ons naar een andere gegevens controller over te laten dragen,  die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt gegeven en die wij verwerken voor de naleving van ons contract of omdat u eerder toestemming hiervoor gaf, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door computer leesbare opmaak (uw recht op gegevensportabiliteit). 

8.6. Neem contact op met de Groepsfunctionaris inzake gegevensbescherming (dpo-belgium@blablacar.com) om uw rechten na te leven.

8.7. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het vlak van gegevensbescherming of om genoegdoening te zoeken voor de rechtbank indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

 9. Cookies en gelijkaardige technologieën

Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

10. Vertrouwelijkheid van uw wachtwoord

Wanneer u een wachtwoord hebt gekozen dat u toegang verleent tot bepaalde delen van de Platformen, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

11. Links naar andere websites en sociale media

Onze Platformen kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en verbonden ondernemingen. Indien u een link naar een van die websites volgt, wijzen wij u erop dat die websites hun eigen privacypraktijken hanteren en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun privacybeleid aanvaarden. Lees het privacybeleid van de websites in kwestie voor u er Persoonsgegevens aan verstrekt.

12. Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

Alle wijzigingen die wij in de toekomst aan onze Privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden gemeld. Wanneer gepast zullen wij u daar kennis van geven of om uw instemming verzoeken. Keer regelmatig terug naar deze pagina om op de hoogte te blijven van aanpassingen of wijzigingen aan onze Privacyverklaring.

13. Functionaris inzake contact en gegevensbescherming

Indien u op enig moment met ons contact wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen of met een vraag betreffende uw persoongegevens, kunt u gebruikmaken van een van de volgende middelen: 

Comuto SA
c/o Data Protection Officer
84, Avenue de la République
75011 Parijs (Frankrijk)

Pagina laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

*************

Onze website maakt gebruik van Cookies. Door deze Cookies te aanvaarden kunnen wij onze service optimaliseren en er voor zorgen dat je de juiste informatie & advertenties toegestuurd krijgt.Cookiebeleid

Plaats een rit