Onderzoek wijst uit: Carpoolen is voor veilig rijden

Onderzoek wijst uit: Carpoolen is voor veilig rijden

Carpoolen is niet alleen duurzamer, maar zorgt er ook voor dat mensen veilig rijden. Uit onderzoek van TNS Sofres blijkt dat carpoolen er voor zorgt dat de rit veiliger verloopt.

Carpoolen veiliger dan alleen rijden volgens onderzoek

Veilig Rijden door BlaBlaCarDankzij de toenemende populariteit van het platform hebben we een onderzoek (1) met TNS Sofres opgezet, daaruit blijkt dat het delen van ritten niet alleen duurzamer is, maar mensen ook veilig rijden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de aanwezigheid van één of meerdere passagiers buiten de gebruikelijke kring zorgt voor meer verantwoordelijkheidsgevoel bij de bestuurders wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
Driekwart van de ondervraagden zegt de verkeersregels beter op te volgen als zij passagiers buiten hun gebruikelijke kring bij zich in de auto hebben. Daarnaast houdt 61 procent vaker pauzes en geeft 57 procent aan de maximumsnelheid nooit te overschrijden als ze passagiers meenemen. Bovendien blijven bestuurders met passagiers meer gefocust op de weg. 84 procent zegt volledig wakker en alert te blijven met passagiers in de auto. Een opvallend resultaat aangezien dat vermoeidheid een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen kan zijn(2).

Uitstekende bestuurders

Er blijkt ook een significant verschil te zijn tussen mensen die alleen rijden en bestuurders die een passagier meenemen. Uit een reeks vragen over risicovol rijgedrag blijkt dat 47 procent van de mensen die alleen rijden gekwalificeerd wordt als een uitstekende bestuurders(3). Dit cijfer stijgt tot 70 procent voor BlaBlaCar-bestuurders. Hier zijn twee redenen voor:
1. De aanwezigheid van passagiers zorgt voor goed rijgedrag bij de bestuurders. Dit varieert van het niet overschrijden van de maximumsnelheid tot het controleren van de bandenspanning voor een rit.
2. Het beoordelingssysteem van BlaBlaCar motiveert bestuurders om meer verantwoord te rijden. Bestuurders weten dat zij achteraf worden geëvalueerd door passagiers. 83 procent van de BlaBlaCar-bestuurders zegt aandacht te besteden aan deze beoordeling. Daarnaast inspireren beoordelingen om een meer verantwoordelijke bestuurder te zijn.

Win-win


We zijn enorm verheugd met de bevestiging dat carpoolen een positieve bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Net zoals het bijdraagt aan het terugdringen van luchtvervuiling, verkeersdrukte en reiskosten. Het is een win-winsituatie voor zowel bestuurders als passagiers.

(1) Onderzoek uitgevoerd door TNS Sofres in opdracht van BlaBlaCar onder niet-BlaBlaCar-leden in tien verschillende landen (1.000 per land) in november 2014 en 4.115 BlaBlaCar-leden verspreid over 9 landen in januari 2015.
(2) Rapport Vermoeidheid in het verkeer: oorzaken en gevolgen. SWOV, augustus 2012
(3) Indicatie van veilig rijgedrag op minstens zeven van de negen factoren voor risicovol rijgedrag vermeld door TNS Sofres.

Wil je zelf het verschil ervaren? Ga carpoolen:


Vind een rit Plaats een rit Download de mobiele app

Find out more about

Vertrouwen

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride